BDDK`dan Halkbank ile ilgili resmi açıklama

Halkbank`ın bir başka bankaya devredileceğine yönelik iddialara, BDDK tarafından resmi bir açıklama ile yanıt verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmi  Gazete`nin 16 Kasım 2017 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren  "Bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişim hakkında  yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"e ilişkin olarak  yönetmelik değişikliğinin bir bankanın aktifinde yer alan varlıkların bankanın  iştirakine aktarılmasında mükerrer izin mekanizmasını ortadan kaldırmak amacını  taşımakta olduğu ve bugün bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın  varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisi  bulunmadığını duyurdu.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bilindiği üzere, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse  Değişimi Hakkında Yönetmelikte (Yönetmelik) bankaların birleşme, devir, bölünme  ve hisse değişimlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Bununla  birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 159`uncu maddesinde ise bir  şirketin tam veya kısmi bölünebileceği, bu kapsamda kısmi bölünmede bir  şirketin mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer şirketlere  devrolduğu, bölünen şirketin ortaklarının, devralan şirketlerin paylarını ve  haklarını iktisap ettiği veya bölünen şirketin, devredilen mal varlığı  bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek  yavru şirketini oluşturduğu hususları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, 1/11/2006  tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların  İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca  bankaların iştirak edinmelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurulunun iznine tabi olduğu hususu da dikkate alınarak, bir bankanın mal  varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden  olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen mal varlığı  bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek  yavru şirketini oluşturması şeklindeki kısmi bölünmenin Yönetmelik hükümlerine  tabi olmaksızın, TTK ve genel hükümler çerçevesinde yapılabilmesini teminen bahse  konu kısmi bölünme türü 16 Kasım 2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmelik  kapsamından çıkarılmıştır."

20.11.2017

Haberler

`Fiyatı 25,000 dolara ulaşabilir`

Fundstrat Global Advisors`ın kurucu ortağı Thomas Lee, Bitcoin`in kullanıcı

`Libra`nın denetiminde global iş birliği önemli`

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Facebook`un kripto parası L

SEC`den Bitcoin açıklaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın kri

Burundi`de tüm sanal paralar yasaklandı!

Burundi`de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.

G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini

`Bitcoin`i kontrollerle destekliyoruz `

Japonya Merkez Bankası, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto p