Halka arzlarda yurt içi yatırımcılara tahsis oranı düştü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arz olacak şirketlerin Londra yerine İstanbul`u tercih etmelerini destekleyecek bir düzenlemeye imza attı. Yeni düzenleme ile halka arzların yurtdışına yönelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK), sermaye piyasası araçlarının satışı tebliğinde yaptığı değişiklik ile halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oranı yüzde 20`den yüzde 10`a geriledi. Yeni düzenleme ile halka arzların yurtdışına yönelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. 

SPK`nın "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nde değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ ile sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatının, satış veya talep toplama süresinin başlamasından önce aşağı yönlü revize edilebilmesine imkan tanındı.

Söz konusu değişiklik kapsamında, halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri bölümünde yer alan maddeye, şu ifadeler eklendi:

"Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir. Fiyatın satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce revize edilmesi durumunda halka arza en erken yapılacak özel durum açıklamasını takip eden ikinci gün başlanabilir. Söz konusu revizenin satış ve/veya talep toplama süresi içerisinde yapılması durumunda ise belirlenen halka arz süresine asgari iki iş günü ilave edilir."

YURT İÇİ YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLECEK ORANLAR DEĞİŞTİRİLDİ

SPK`nın tebliğ değişikliği ile halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oran, yüzde 20`den yüzde 10`a düştü.

Ayrıca, ilgili maddeye eklenen bir bölüm ile SPK`nın, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve halka arz edenin talebini de dikkate alarak asgari tahsisat oranlarını sıfıra indirebilmesine veya bir kata kadar artırabilmesine imkan tanındı. 

Yapılan değişiklikler ile yeni madde tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde onunun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde onunun yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunludur. Bu fıkrada yer alan tahsisat sınırlamaları, borsada satış yöntemiyle yapılan halka arzlar, talep toplanmaksızın yapılan halka arzlar ile niteliği belirlenmiş ortaklıkların sermaye artırımları ve ek satış yapılması halinde ek satışa konu sermaye piyasası araçları için uygulanmaz. Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve/veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak bu fıkrada yer alan asgari tahsisat oranlarını sıfıra kadar indirebilir veya bir kata kadar artırabilir."

01.12.2017

Haberler

`Fiyatı 25,000 dolara ulaşabilir`

Fundstrat Global Advisors`ın kurucu ortağı Thomas Lee, Bitcoin`in kullanıcı

`Libra`nın denetiminde global iş birliği önemli`

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Facebook`un kripto parası L

SEC`den Bitcoin açıklaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın kri

Burundi`de tüm sanal paralar yasaklandı!

Burundi`de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.

G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini

`Bitcoin`i kontrollerle destekliyoruz `

Japonya Merkez Bankası, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto p