KHK ile Türkiye Varlık Fonuna düzenleme

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Varlık Fonuna ilişkin düzenleme yapıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç  Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa ek maddeler getirildi.

Ek maddelerde Türkiye Varlık Fonu ile savunma ve güvenlik hizmetleri  sektörlerine ilişkin olarak şu hükümlere yer verildi: "

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin  Düzenlenmesi Hakkında Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 4- 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu  Yönetimi Anonim şirketi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun ile kurulmasına karar verilen Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi,  Türkiye Varlık Fonu ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olmak  kaydıyla 6741 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ve sair mevzuat çerçevesinde Türkiye  Varlık Fonuna aktarılmasına karar verilen kuruluşlar ile sermayesinin yüzde  ellisinden fazlası kamuya ve/veya Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ile Türkiye  Varlık Fonuna ait olmak kaydıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi  tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve  Hazine geri ödeme garantisi hususlarında bu Kanunda düzenlenen hükümlerin  uygulanmasına Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. Bu  madde uyarınca verilen dış borcun devri, dış borcun ikrazı ve Hazine geri ödeme  garantileri kapsamında doğacak Hazine alacakları hakkında 21/7/1953 tarihli ve  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

EK MADDE 5- Savunma ve güvenlik hizmetleri sektörleri ile sınırlı  olmak üzere nihai kullanıcısının genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinden  olması durumunda projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşlar bu Kanunun  8'inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hükümlere tabi olmaksızın dış imkan  sağlayabilir."

24.12.2017

Haberler

`Fiyatı 25,000 dolara ulaşabilir`

Fundstrat Global Advisors`ın kurucu ortağı Thomas Lee, Bitcoin`in kullanıcı

`Libra`nın denetiminde global iş birliği önemli`

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Facebook`un kripto parası L

SEC`den Bitcoin açıklaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın kri

Burundi`de tüm sanal paralar yasaklandı!

Burundi`de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.

G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini

`Bitcoin`i kontrollerle destekliyoruz `

Japonya Merkez Bankası, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto p