KHK ile Vakıfbank düzenlemesi

Türkiye Vakıflar Bankasının hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği hisselerin tamamının bedeli karşılığında Hazineye devredilmesine karar verildi.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)  Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda  düzenlemeye gidildi.

Buna göre, banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları  hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B)  grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme  çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde  bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden  hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.

Bedeli belirlenen hisselerin tamamı Bakanlar Kurulu kararının  yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına  Banka pay defterine kaydedilecek. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir  bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi  valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse  sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğüne ihraç edilecek.

İhraç edilen kira sertifikalarından ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4  kira sertifikası ise bir, iki, üç ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilecek.

DİĞER HİSSELERİN DEVRİNE İLİŞKİN YETKİ

Bankanın (C) grubu hissedarlarından Türkiye Vakıflar Bankası Türk  Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının  (sandık), Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün  içinde bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından sandık için  tespit edilen beher hisse değeri karşılığında sandığın sahip olduğu hisselerin  Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu  Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yetkili olacak.

Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli, bütçenin gelir  ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel  tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle sandığa ödenecek.

Bankanın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan  hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan  hisselerin hissedarlarının Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları  hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse  değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Başbakan  Yardımcısı Şimşek yetkili olacak.

Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere  banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip bankanın talebi üzerine Hazine  Müsteşarlığınca nakit olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine  Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanacak.

Hazineye devredilen hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca  Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından idare ve temsil edilecek.  Devir ile ilgili işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Rekabetin Korunması  Hakkında Kanun ve Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Devir bedelinin tespitine ilişkin değerleme hizmetlerinin masrafları  ile diğer her türlü masraf Banka tarafından karşılanacak. Devir ile ilgili  yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesna  olacak.

Bu düzenlenmenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri  gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu  bakan yetkili olacak.

24.12.2017

Haberler

`Fiyatı 25,000 dolara ulaşabilir`

Fundstrat Global Advisors`ın kurucu ortağı Thomas Lee, Bitcoin`in kullanıcı

`Libra`nın denetiminde global iş birliği önemli`

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Facebook`un kripto parası L

SEC`den Bitcoin açıklaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın kri

Burundi`de tüm sanal paralar yasaklandı!

Burundi`de tüm sanal ve kripto paraların yasaklandığı bildirildi.

G7 kripto işlemlerini izlemeyi planlıyor

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini

`Bitcoin`i kontrollerle destekliyoruz `

Japonya Merkez Bankası, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto p