`Kamu ihalelerinde tahkim yolu açıldı`

İstanbul Tahkim Merkezi, Kamu İhale Kanunu uygulama yönetmeliklerinin değiştiğini, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin yanı sıra artık "tahkim" alternatifinin de kullanılabileceğini bildirdi.

İstanbul Tahkim Merkezi'nden (ISTAC) yapılan açıklamaya göre, Kamu İhale Kurumu'nun (KİK) İhale  Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri 30 Aralık  2017 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Çerçeve Anlaşma, Danışmanlık Hizmet Alımı, Hizmet Alımı, Mal Alımı,  Yapım İşleri ihaleleriyle ilgili yönetmeliklerdeki değişikliklerin 20 gün sonra  yürürlüğe girmesiyle, 19 Ocak'tan itibaren yapılan ihale sözleşmelerinden doğacak  uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi'nde çözümlenmesinin önü açıldı.
 
Kamu İhale Kurumu da ihalelerle ilgili yeni düzenlemeleri kurumsal web  sayfasından kamuoyuna duyurdu. KİK açıklamasında, 4735 sayılı Kamu İhale  Sözleşmeleri Kanunu'na göre akdedilen sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında,  taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemlerin  yaygınlaştırılması ve bu kapsamda tahkim yolunun kullanılmasının hedeflendiğine  işaret edildi.
 
Özellikle 2016/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi'ne atıfta bulunan Kamu  İhale Kurumu, bu genelge doğrultusunda, uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve  gizli bir biçimde milletlerarası standartlarda çözümlenmesi amacıyla, İstanbul  Tahkim Merkezi'nin daha işlevsel hale getirilmesini teminen "İhale Uygulama  Yönetmelikleri Eki Tip Sözleşmeler"de düzenlemeler yapıldığını vurguladı.
 
Yeni uygulamaya göre, kamu ihale sözleşmelerinin yürütülmesi  aşamasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, idarelerce  Türk mahkemeleri ya da tahkim yolundan biri tercih edilecek. Bunun için  tarafların sözleşmelerine bu iki alternatiften birini yazmaları gerekecek.  Tahkimin tercih edilmesi durumunda, uyuşmazlık yabancılık unsuru taşıyorsa  İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları veya 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim  Kanunu hükümlerinden biri seçilerek çözüm yoluna gidilecek. Yabancılık unsuru  olmayan uyuşmazlıklar için ise İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları işletilecek.
 
Kamu ihalelerinin işleyişiyle ilgili yeni düzenlemeler kapsamında,  uyuşmazlık çözümünde tahkim yolunun tercih edilmesi halinde, sözleşmelerde yer  alacak ilgili madde de "Sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her  türlü uyuşmazlık (sözleşme hükümlerine göre idarenin re'sen hareket etme ve karar  verme yetkisine haiz olduğu haller hariç) 'ISTAC Kuralları' uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir." şeklinde tanımlandı.
 
Böylece, değişen Kamu İhale Kanunu uygulama yönetmelikleri sayesinde  taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin yanı sıra "tahkim"  alternatifi kullanılabilecek. Düzenlemeye göre, kamu projelerinde uyuşmazlıkların  yeni çözüm adresi İstanbul Tahkim Merkezi olacak.
 
"TAHKİMİN GELİŞMESİNE İVME KAZANDIRACAK"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya  Akıncı, ihale yönetmeliklerindeki değişikliği "Türkiye'de tahkimin gelişmesine  ivme kazandıracak bir sürecin başlangıcı" olarak değerlendirdi.
 
Özel sektörün ardından, kamu ihaleleriyle ilgili uyuşmazlıklarda da  tahkimi kullanma zemini yaratıldığını belirten Akıncı, bu değişiklikle sadece  yabancı kişi ve kurumlarla değil, yerli ihale katılımcılarıyla imzalanan kamu  sözleşmelerinde de İstanbul Tahkim Merkezi'nin tercih edilebileceğini bildirdi.
 
Akıncı, "Böylelikle kamu ihale sözleşmelerinde doğacak uyuşmazlıklar,  uzman kişilerce az masrafla ve en çabuk şekilde nihai olarak çözümlenecek.  Yabancı yatırımların ülkemize gelmesini kolaylaştıracak yeni düzenleme,  bürokratların ve kamunun hızlı ve etkin çözüm ihtiyacını karşılayacak. Yabancı  tahkim merkezlerine ödenen yüksek yargılama masraflarına da son verecek bu  değişiklik, ülke ekonomisini her anlamda olumlu yönde etkileyecek." ifadelerini  kullandı.
 
Kamu ihaleleriyle ilgili tahkim düzenlemesinin ardından ISTAC'ı çok  daha yoğun bir dönem beklediğini kaydeden Akıncı, özel sektörde pek çok şirket ve  finans kuruluşunun artık sözleşmelerine uyuşmazlık çözüm adresi olarak ISTAC  şartını yazdığını, bundan sonra kamu kesiminde de daha aktif olacaklarını  vurguladı.
 
Akıncı, "Türkiye'nin tahkim merkezi ISTAC, kamu kurum ve  kuruluşlarında çalışan hukukçularımıza tahkim eğitimlerini yaygınlaştırarak,  tahkim hizmetlerimizden kamunun en etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacak."  değerlendirmesinde bulundu.

03.01.2018

Haberler

Bitcoin hakkındaki o öngörüler gerçekleşmedi

Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin, yeni yıla 3,800

Japon e-ticaret devi kripto para madenciliğinden çekiliyor

Japon internet devi GMO`nun ardından Japonya`nın en büyük e-ticaret siteler

Milyarder yatırımcı Novogratz kripto para yatırımlarını sürdürüyor

Bloomberg tarafından 2 Ocak Çarşamba günü yayımlanan bir habere göre ünlü y

Teknoloji devi kripto para cüzdanı patenti için başvuru yaptı

Güney Kore’nin dev şirketlerinden Samsung, yeni bir kripto para cüzdanı içi

Rapor: `Bitcoin ile altın arasındaki ilişki yükseldi`

Wall Street Journal`da yayımlanan bir yazı Bitcoin ile altın arasındaki ili

En büyük 10`dan yalnızca o yükseldi

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli açıklamaların etkisiyle